Hyve zet in op groene waterstofproductie
31 mei 2021

Hyve zet in op groene waterstofproductie

De onderzoekscentra Imec en VITO en industriële spelers Bekaert, Colruyt Group, DEME en John Cockerill engageren zich samen om in te zetten op de productie van groene waterstof en richten Hyve op, een Belgisch consortium dat de kostefficiënte en duurzame productie van waterstof op gigawattschaal mogelijk moet maken.

Om de productie van groene waterstof concurrentieel te maken moet de prijs van groene stroom verder dalen, moeten elektrolysers kostenefficiënter gemaakt worden en moeten er schaalvoordelen gecreëerd worden. Zes complementaire waterstofspelers, verdeeld over de waardeketen, werken hierin samen.

Imec en VITO bundelen hun kennis om de efficiëntie van de elektrolysetechnologie op te drijven. De John Cockerill Group zal de resultaten ervan integreren in de productie van alkaline-electrolysers. Bekaert, leverancier van metallische poreuze transportlagen (PTL) voor electrolysers, zal daarvoor de geschikte materialen leveren. DEME wil deze electrolysers inzetten om wind- en zonne-energie om te zetten in groene waterstof en afgeleide groene producten. Colruyt Group zal de toepassingen voor duurzaam transport helpen onderzoeken.

“Dit sterke consortium met participatie van WIC-leden kan onze regio weer een extra meerwaarde laten spelen in de uitrol van een waterstofeconomie. Het is belangrijk dat kennis en productie van waterstoftechnologie in onze regio ontwikkeld en verankerd worden. Zo realiseren onze bedrijven de transitie naar een koolstofneutrale samenleving in binnen- en buitenland. Met de Waterstof Industrie Cluster werken we hier elke dag aan”, reageert Adwin Martens, directeur van WaterstofNet.