Gebruik van waterstof kan bijdragen tot klimaatneutrale gebouwen
29 april 2021

Gebruik van waterstof kan bijdragen tot klimaatneutrale gebouwen

Waterstof wordt algemeen naar voor geschoven als een interessante klimaatneutrale energiedrager voor toepassing in de industrie en transport, en als grondstof voor de chemie.

Of waterstof ook zal toegepast worden voor het verwarmen van gebouwen, is onderwerp van debat.

Andere technologieën zoals warmtepompen en restwarmte via warmtenetten worden vaak gezien als efficiëntere en goedkopere alternatieven.

In de BatHyBuild studie, een initiatief dat gegroeid is binnen de Waterstof Industrie Cluster en is uitgevoerd door de KU Leuven en WaterstofNet, is gekeken hoe en in welke omstandigheden waterstof een zinvolle oplossing kan zijn in de gebouwde omgeving.

Verschillende technologieën zijn meegenomen, zoals waterstofketels en cogeneratie, in zowel nieuwbouw als oudere woningen met verschillende isolatiegraad.

Er is een model uitgewerkt dat de energiekosten voor de bewoner berekent , alsook de maatschappelijke kosten (met inbegrip van de infrastructuur in de grond), voor een groot aantal combinaties van technologieën en omgevingen.

Uit deze modelberekeningen blijkt dat waterstof in een aantal gevallen een interessante oplossing is, vooral voor oudere gebouwen waarin lage temperatuur-verwarmingssystemen niet mogelijk zijn of tot zware renovatiekosten zouden leiden.  

Dit onder voorwaarde dat waterstof beschikbaar is via een gas-distributienet aan kostprijzen zoals die in verschillende studies worden voorspeld voor 2030 en 2050.

Combinaties van technologieën, zoals hybride warmtepompen waarin een warmtepomp wordt gecombineerd met een gasketel -of cogeneratie unit, lijken ook heel wat potentie te hebben.

De resultaten van deze studie zijn nu beschikbaar in het eindrapport van de studie.

Als follow-up zal onderzocht worden of er in Vlaanderen mogelijkheden zijn voor proeftuinen of pilootprojecten om de conclusies verder uit te diepen en reële oplossingen uit te testen.