Federale waterstofstrategie gelanceerd
16 november 2021

Federale waterstofstrategie gelanceerd

Eind oktober keurde de Belgische federale regering de waterstofstrategie goed waarmee ze van België een invoer- en doorvoerhub voor hernieuwbare waterstof wil maken.

De federale strategie bestaat uit 4 pijlers en heeft tot doel België te positioneren als invoer- en doorvoerhub in Europa voor groene waterstof, het land een leider te maken op het gebied van waterstoftechnologieën, een robuuste waterstofmarkt tot stand te brengen door de implementatie van een waterstof-backbone met open toegang en tot slot de verschillende belanghebbenden aan te moedigen hun krachten en knowhow te bundelen.

België zal als klein land met een beperkte oppervlakte en hoog verbruik altijd energie blijven importeren, maar het product zal veranderen. Waar we vandaag voornamelijk olieproducten en gas importeren, zullen dat in de toekomst duurzame moleculen zijn. In de strategie wordt geschat dat de invoer van hernieuwbare moleculen tegen 2030 tussen 3 tot 6 TWh zal bedragen en tegen 2050 tussen 100 en 165 TWh. Een geschikte infrastructuur is nodig om die import mogelijk te maken.

Veel Belgische bedrijven en instituten zijn al actief in de waterstofwaardeketen. België wil deze leidende positie van Belgische bedrijven en onderzoeksinstellingen die actief zijn op het gebied van waterstof en waterstofgerelateerde technologieën behouden en versterken. Om waterstofprojecten, onderzoek en innovatie te steunen, heeft de federale regering twee fondsen beschikbaar: het Energietransitiefonds voor een totaalbedrag van 20 tot 30 miljoen euro per jaar en een budget van 60 miljoen euro via het nationale herstel- en veerkrachtplan van België.

Om van België een transitland voor waterstof te kunnen maken, is de ontwikkeling en realisatie van een open access backbone voor waterstof nodig. België ligt in het midden van verschillende belangrijke industriële clusters en op een energiekruispunt in het hart van Europa. Een eerste fase van dit project, dat bestaat uit de aanleg van 100 tot 160 km pijpleiding voor het vervoer van waterstof, zal al in 2026 worden gerealiseerd als onderdeel van het H2-backbone-project dat wordt gesteund door het nationale herstel- en veerkrachtplan van België. 

Tot slot maakt de strategie werk van samenwerking, overleg en interactie met de regio's, industrieën, de buurlanden en de exporterende landen. De federale regering wil op alle niveaus voldoende en doeltreffende samenwerking tot stand brengen om het welslagen van de strategie te garanderen.

“Na de Vlaamse waterstofstrategie met focus op economische en innovatieve ontwikkeling, is er nu ook een Belgische waterstofstrategie. Gelet op de bevoegdheidsverdeling, ligt de focus hier vooral op infrastructuur om waterstof in de toekomst in te voeren en te transporteren. Dat is een goede en logische stap en maakt het verhaal rond. Met twaalf jaar projectervaring en een industrieel netwerk van 110 spelers, staat WaterstofNet meer dan ooit klaar om waterstof een realiteit te maken in onze regio”, reageert Adwin Martens, directeur van WaterstofNet.

Download het document 'Visie en strategie Waterstof'