Europese Hydrogen Valley status voor Vlaamse havens
Source: Roland Berger, Hydrogen Valleys, Insights into the emerging hydrogen economy (2021)
12 juli 2023

Europese Hydrogen Valley status voor Vlaamse havens

Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port en Port of Oostende zijn op Europees niveau officieel erkend als ‘Hydrogen Valley’. Die status wordt toegekend aan een geografisch gebied dat een volledige waterstofwaardeketen herbergt - van productie tot distributie, opslag en lokaal eindgebruik in verschillende sectoren.

De drie havens zijn complementair in hun activiteiten en hebben daardoor een unieke uitgangspositie voor de uitrol van de waterstofeconomie. Zo combineren ze staal- en chemische industriële clusters met energie hub-functies en offshore hernieuwbare energieproductie. Door hun geografische ligging functioneren ze als toegangspoort tot een Europees netwerk van binnenwateren, spoorwegen, pijpleidingen en wegverbindingen. Hierdoor heeft de ‘Flemish Hydrogen Ports Valley’ alle troeven in huis om een cruciale rol op te nemen in de Europese waterstofeconomie.

Verduurzamen 
Vandaag worden er in het gebied al verschillende projecten ontwikkeld en gerealiseerd voor de productie van groene en koolstofarme waterstof en afgeleide moleculen. Behalve voor het verduurzamen van bestaande afname in de lokale chemische industrie, zal deze waterstof ook gebruikt worden in onder andere de staalproductie, scheepvaart en wegtransport. De eerste demonstraties van deze nieuwe toepassingen zijn al gerealiseerd.

European Hydrogen Backbone 
In de nabije toekomst zal lokale productie gecombineerd worden met grootschalige internationale import en doorvoer van koolstofarme moleculen, om schone waterstof te leveren aan afnemers, zowel lokaal als in het hinterland, via de open access European Hydrogen Backbone.

Continentaal netwerk 
De Europese Unie beschouwt Hydrogen Valleys als een sterk instrument om te laten zien hoe de waterstofeconomie op lokaal niveau werkt. Deze lokale waterstofeconomieën kunnen vervolgens met elkaar worden verbonden om in de toekomst een continentaal netwerk te vormen. Havens hebben daarin een uniek potentieel: tot 42% (22 Mt, of 730 TWh) van de totale waterstofvraag in de EU in 2050 zou zich in havengebieden kunnen bevinden volgens een studie

Hydrogen valley platform
Het ‘Hydrogen valley’ certificaat werd verstrekt door het Clean Hydrogen Partnership en Mission Innovation die een online kaart bijhouden met de belangrijkste kenmerken van de Hydrogen Valleys in Europa en de wereld - het hydrogen valley platform.

De Flemish Hydrogen Ports Valley wordt gecoördineerd door het kennis- en samenwerkingsplatform WaterstofNet, als coördinator van de Waterstof Industrie Cluster waar alle betrokken havens lid van zijn.

Hydrogen-Valley_certificate.png

Hydrogen-Valleys_Roland-Berger.jpg

Source: Roland Berger, Hydrogen Valleys, Insights into the emerging hydrogen economy (2021)