Energie Transitiefonds ondersteunt verschillende waterstofprojecten
27 juni 2022

Energie Transitiefonds ondersteunt verschillende waterstofprojecten

Op 21 juni heeft de Belgische federale regering beslist steun toe te kennen aan 20 projectvoorstellen in het kader van de projectoproep van het Belgische federale Energie transitiefonds van november 2021.

Van de 20 voorstellen die werden goedgekeurd, zijn maar liefst 9 projecten gerelateerd aan waterstof. 

De gekozen projecten behandelen diverse onderwerpen, zoals offshore productie en import van groene moleculen, testen van waterstofinstallaties en transport van waterstof door het huidige aardgas pijpleidingwerk.

WaterstofNet gaat het project HyPACT coördineren, met WIC partners UAntwerpen en KULeuven. HyPact staat voor Hydrogen through Plasma Ammonia Cracking Technology. Het gaat een nieuw cracking proces voor ammoniak ontwikkelen, gebaseerd op plasmatechnologie.

Bij 7 van de 9 waterstofprojecten zijn partners uit onze Waterstof industrie Cluster betrokken:

  • HyPACT: Hydrogen through Plasma Ammonia Cracking Technology  (WaterstofNet, UAntwerpen en KULeuven), waarin een nieuw cracking proces voor ammoniak zal ontwikkeld worden, gebaseerd op plasmatechnologie.

  • HOH2test: Haalbaarheidsstudie Offshore Waterstof Testfaciliteit (Sirris en Von Karman Institute), een studie waarin bepaald zal worden welke testfaciliteit noodzakelijk is voor integratie van waterstoftechnologie (elektrolyse, brandstofcel, opslag en compressie) in offshore wind parken, offshore sub-stations of energie-eilanden.
  • Hy-Source: Mitigating Hydrogen uptake from different Sources in gas pipelines for hydrogen transmission (UGent en Fluxys), een project dat focust op de toevoeging van gasinhibitoren aan het waterstofgas om de opname van waterstof in de pijpleiding te verminderen.
  • H2IC Brazil: Import of green molecules to Belgium: Hydrogen Import Coalition (H2IC) Prefeasibility study Brazil (Port of Antwerp-Bruges, Engie, Deme, Fluxys, Exmar), waarin een haalbaarheidsstudie zal uitgevoerd worden rond een industrieel demonstratieproject voor import van groene moleculen vanuit Brazilië, een land met uitstekende condities voor de productie van hernieuwbare energie en met een goede nabijheid ten opzichte van België.
  • NOHENTRY: Re-use of existing pipeline systems for H2 transport via surface functionalisations inhibiting Hydrogen entry (OCAS en UGent), waarin strategieën zullen geformuleerd worden voor het behandelen van het binnenoppervlak van bestaande pijpleidingen en compressoren, om ze ondoordringbaar te maken voor waterstofgas.

  • MuSE: Molecules at Sea (UGent en UCLouvain), waarin de technische en wetenschappelijke obstakels en kansen zullen bestudeerd worden voor het produceren en importeren van offshore hernieuwbare molecules (H2, methanol, methaan...) met een directe verbinding met offshore energieproductie (wind of zonneparken).

  • Harsh-R&D-test:  Next generation climatic test lab for harsh environment R&D testing of the future 15-20 MW offshore energy systems (Sirris en ZF Wind Power Antwerpen (nv)), waarbij offshore wind aandrijflijnen en systemen gebruikt in offshore waterstof, energie opslag, drijvende zonneparken en offshore energie eilanden zullen getest worden in een nieuw klimaat-kamer lab.

Andere goedgekeurde (waterstof)projecten vind je hier