De waterstofambities van Fluxys
18 januari 2021

De waterstofambities van Fluxys

Pascal De Buck, CEO van het Belgische gasnetbedrijf Fluxys, gaf een interview in De Tijd waarin hij uitgebreid sprak de waterstofambities van het bedrijf. Volgens De Buck zit het energielandschap in Europa op een sleutelmoment. De productie van aardgas zal dalen en het verbruik ook door meer energie-efficiëntie en de conversie naar andere technologieën. Het is moeilijk voorspellen hoe de markt er binnen 30 jaar zal uitzien. Europa zegt dat aardgas misschien nog een stukje van de energiemix zal uitmaken. Wat vast staat is dat CO2 afgevangen zal worden en een combinatie van oplossingen met waterstof, biomethaan en alternatieve groene brandstoffen nodig zal zijn.

De huidige aardgasleidingen in beheer van Fluxys kunnen omgebouwd worden naar het transport van waterstof of CO2. Momenteel bekijkt Fluxys waar de industriële vraag precies zit. Dan kan bekeken worden of er nieuwe leidingen nodig zijn of het bestaande net hergebruikt kan worden. De Buck ziet in de toekomst een zoektocht naar de beste combinatie van oplossingen. Elektrificatie is niet altijd en overal een optie. Elektriciteit levert 20 tot 25 procent van onze energie. Europa verwacht dat het aandeel elektriciteit tegen 2050 oploopt tot 50 procent, maar er zijn limieten.

Import van hernieuwbare energie is volgens de CEO van Fluxys noodzakelijk in de toekomst. Hun LNG-terminal in Zeebrugge is goed gepositioneerd om groene moleculen van ergens anders te importeren. Ook CO2-afvang, vnl. in de grote industriële clusters van ons land, en de daarbij horende infrastructuur om de CO2 te vervoeren en vervolgens op te slaan, is eveneens een noodzakelijkheid. Over de plannen van de waterstoffabriek in Zeebrugge samen met Colruyt, zegt De Buck dat er nog geen finale investeringsbeslissing genomen is.

De CEO ziet een kantelpunt rond 2025 waarbij waterstof en CO2 tegen 2030 een aanzienlijk deel kunnen uitmaken van de activiteiten van Fluxys in België. Ons land heeft een heel belangrijke rol als draaischijf voor het aardgastransport in Noordwest-Europa. Fluxys wil die positie voor waterstof behouden en geeft mee dat we niet te laat op de trein mogen springen.

Referentie: https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/belgie-mag-waterstoftrein-niet-missen/10277700