Colruyt en VoltH2 bouwen waterstoffabriek in Terneuzen
Haven Terneuzen © PETER HILZ
18 mei 2021

Colruyt en VoltH2 bouwen waterstoffabriek in Terneuzen

Virya Energy (de energieholding van Colruyt) gaat samen met VoltH2 groene waterstof produceren in de haven van Terneuzen. Het gaat om een elektrolyse-eenheid met een capaciteit van 25 megawatt en een kostenplaatje van 35 tot 40 miljoen euro.

De investeringsgolf in waterstof zwelt aan: twee Belgische voortrekkers in waterstof slaan de handen in elkaar voor een nieuw project in Nederland. Het betreft de energietak van Colruyt, die vorig jaar al samen met de gasnetbeheerder Fluxys Belgium een waterstoffabriek in Zeebrugge aankondigde, en de ondernemer André Jurres (de oprichter van Essent Belgium). Deze laatste ontvouwde met VoltH2 gelijkaardige plannen voor de bouw van een fabriek in Vlissingen.

Samen willen Virya en VoltH2 nu nog een project realiseren in Terneuzen. Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor een elektrolyse-eenheid met een capaciteit van 25 megawatt op een industrieel perceel van 30.000 m² in het havengebied. De havens van de Lage Landen ontpoppen zich meer en meer als de ‘hotspot’ van de (groene) waterstofeconomie met verschillende groene waterstofprojecten.  

“Er zijn veel evoluties in de productie van groene waterstof en er worden nieuwe toepassingen ontwikkeld,” zegt Stephan Windels, de CEO van de windenergietak Eoly van Virya. Net als in windenergie zijn de familie en het bedrijf Colruyt niet te beroerd om al in een zeer vroege fase fors te investeren in een nieuwe energievorm. Jurres richtte de energieleverancier Wattplus (Essent Belgium) op, focuste later op biomassacentrales en windparken (NPG Energy) en zet nu met VoltH2 in op waterstof. “De regio van Rotterdam, Antwerpen tot Gent is het zwaartepunt van waterstof in Europa. Dat is historisch zo gegroeid omdat de petrochemie veel waterstof gebruikt in industriële processen. Nu komen er met groene waterstof nieuwe toepassingen in transport, de bouw en in woningen,” zegt Jurres.

Het project in Terneuzen zal jaarlijks tot 3.600 ton groene waterstof produceren. De fabriek is zo ontworpen dat de productie later verdubbeld en mogelijk verdrievoudigd kan worden. De investering is voor de eerste fase begroot op 35 à 40 miljoen euro.

Referentie: https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/colruyts-en-volth2-bouwen-waterstoffabriek-in-terneuzen/10305015