Cluster 'power-to-gas' uitgebreid met zes nieuwe leden

15 juni 2017
Cluster 'power-to-gas' uitgebreid met zes nieuwe leden

Een goed jaar geleden werd - in het kader van de Innovatieve bedrijfsNetwerken van de Vlaamse overheid -  de cluster ‘Power-to-Gas’ opgericht. De cluster startte met een twintigtal bedrijven, die zich situeren over de ganse waardeketen van ‘power-to-gas’.

‘Power to Gas’, het principe waarbij groene elektriciteit wordt omgezet naar waterstof, biedt immers interessante perspectieven voor grootschalig gebruik en opslag van energie uit hernieuwbare bronnen. 

Ondertussen is de cluster uitgebreid met zes nieuwe leden: zowel energie- en technologiebedrijven als faciliterende organisaties. De diversiteit binnen de cluster is dus nog versterkt.

De nieuwe leden zijn:
Borit,
Engie, 
Haven Zeebrugge,
Timmerman,
Tractebel en POM West-Vlaanderen.

Momenteel  worden met de cluster al concrete projecten uitgewerkt, ondermeer i.v.m waterstof gekoppeld aan een zonnepark, waterstof in havens en waterstof in de binnenvaart.

Hierbij werkt de cluster ook samen met andere Vlaamse clusters zoals bv. Flux50.

ptg-cluster-15-juni-2017-2.jpg

Terug