Bijzondere meeting van de Power-to-Gas cluster bij haven van Antwerpen n.a.v. aanmeren  van Energy Observer
28 maart 2019

Bijzondere meeting van de Power-to-Gas cluster bij haven van Antwerpen n.a.v. aanmeren van Energy Observer

Op 27 maart vond de driemaandelijkse Power-to-Gas cluster bijeenkomst plaats in het Havenhuis van Antwerpen, ter gelegenheid van het aanmeren van de Energy Observer in de haven.

Bij deze speciale editie en in dit feestelijk kader heeft de cluster een aantal bijkomende bedrijven uitgenodigd met specifieke interesse in waterstof.

Op deze inspirerende bijeenkomst kwamen volgende topics aan bod:

  • De visie en concrete plannen rond waterstof van de haven van Antwerpen (Didier Van Osselaer), met als speerpunten de toekomstige uitbouw van infrastructuur voor transport van H2 en CO2 en op korte termijn een proeftuin rond circulaire chemie.  
    De haven stelde vorige week het consortium voor dat gaat investeren in een power-to-methanol demonstrator, op basis van hernieuwbare waterstof en CO2 die wordt gewonnen uit uitstoot van de industrie in de haven.  
  • De roadmap voor waterstof in Europa van Hydrogen Europe (Jorgo Chatzymarkakis), een analyse van het wetgevend kader in Europa en de opportuniteiten die op komst zijn dankzij de erkenning van waterstof als een van de strategische gebieden binnen de “Important Projects of Common European European interest”.  Die erkenning levert een heel aantal mogelijkheden op voor funding van waterstofprojecten in Europa de komende jaren.
  • Een overzicht van de belangrijkste cijfers in het Belgische energie-systeem van het Federaal planbureau (Danielle Devogelaer) met energie-consumptie en aanbod van hernieuwbare energie, de vooruitzichten rond decarbonisatie van een aantal sectoren en de mogelijke rol daarin van waterstof.  
  • Een overzicht van de activiteiten en projectontwikkelingen binnen de Power-to-Gas cluster.

Na de netwerklunch werd de bijeenkomst afgesloten met een rondleiding op de Energy Observer en de Hydroville van CMB, twee inspirerende voorbeelden van toepassing van waterstof in de scheepvaart.

Afgelopen weekend was WaterstofNet ook al te gast in de haven, bij het event Whatt’s next waarbij het grote publiek de Energy observer en de Hydroville konden bezoeken. Ook konden ze zich kon informeren over de innovaties op vlak van energie en waterstof. Enkele medewerkers van WaterstofNet legden daar met veel enthousiasme het principe van waterstofproductie en het gebruik van waterstof in brandstofcelvoertuigen uit aan de hand van een demonstratie-setup.

    boardroom-2.jpg  IMG_1089.jpg

    energy-observer.jpg  CMB.jpg

    20190323_141753.jpg  IMG_1104.jpg