Belgian Hydrogen Council opgericht door WaterstofNet en Cluster Tweed vandaag officieel gelanceerd
17 maart 2023

Belgian Hydrogen Council opgericht door WaterstofNet en Cluster Tweed vandaag officieel gelanceerd

Logo-BHC.png

WaterstofNet en Cluster Tweed lanceerden vandaag de Belgian Hydrogen Council (BHC). De BHC moet de positie van België in Europa en op het wereldtoneel als pioniersregio voor schone waterstof consolideren en versterken. De eerste boardmeeting vond vanochtend plaats.

Zowel WaterstofNet als Tweed coördineren al enkele jaren hun regionale waterstofclusters en richten nu samen een nationale waterstofraad op, die de verschillende politieke niveaus in ons land wil overstijgen.

De BHC zal belangrijke taken op zich nemen zoals de promotie van de Belgische waterstofindustrie in binnen- en buitenland en het adviseren van beleidsmakers bij de uitrol van hun regionale en federale waterstofstrategieën.

Leden

De Belgische leden van de Waterstof Industrie Cluster die sinds 2015 door WaterstofNet wordt gecoördineerd en de  leden van de H2Hub Wallonië die sinds 2020 door Cluster Tweed wordt gecoördineerd, zijn lid van de Belgian Hydrogen Council. De Raad bezegelt dus effectief een partnerschap en verenigt de bestaande industriële waterstofecosystemen in Vlaanderen Wallonië en Brussel die de volledige Belgische waterstofsector weerspiegelen. Het zijn deze bedrijven die de drijvende kracht van de Raad zullen zijn.

De Belgische waterstofindustrie vraagt al lange tijd om de oprichting van een nationaal forum waar bedrijven aan het roer staan en tastbare resultaten het hoofddoel zijn. Met deze Belgian Hydrogen Council volgt België het voorbeeld van andere landen zoals Duitsland en Frankrijk.

Kaartje-Belgian-Hydrogen-Cluster-mrt-23.png

Nationale raad

De Raad is geen regionaal noch federaal initiatief, maar een nationale raad die door de waterstofindustrie wordt aangestuurd. De industrie is de piloot van de Raad, die echter wel wordt gesteund door de verschillende overheden. De vier bevoegde ministers hebben allen hun steun.

Tinne Van der Straeten, Federaal minister van Energie: “Ons land heeft de ambitie om de waterstofhub van Europa te worden. Met hernieuwbare waterstof versterken we onze energieonafhankelijkheid en vergroenen we onze industrie. Onze unieke locatie, op een energiekruispunt in het midden van verschillende industriële clusters, maakt van ons een ideaal invoer- en doorvoerland voor hernieuwbare waterstof. Daarnaast zijn onze bedrijven pioniers in waterstoftechnologie en beschikken we over een van de meest ontwikkelde waterstofnetwerken ter wereld. De Belgian Hydrogen Council versterkt de samenwerking in eigen land om België als leider in de energietransitie te verzekeren.”

Philippe Henry, Waals minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuur: "Wallonië wil alle mogelijkheden aanmoedigen en benutten om op korte termijn de ontwikkeling van een waterstofeconomie op zijn grondgebied mogelijk te maken. Deze energiedrager is zowel een hoeksteen van de decarbonisatie van sectoren die veel CO2 uitstoten als een belangrijke strategische en economische uitdaging. In dat opzicht steun ik ten volle het gezamenlijke initiatief TWEED - WaterstofNet dat tot doel heeft op nationaal niveau een nieuwe industriële speler op te richten die de specifieke kenmerken van elke entiteit overstijgt en waarmee de Waalse regering actief zal samenwerken."

Jo Brouns, Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie: “Vlaanderen wil Europese koploper zijn rond waterstof en duurzame waterstoftechnologieën. Dat doen we samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen, waar we ook goed samenwerken met de WaterstofNet en de Waterstof Industrie Cluster. Daarom steun ik ook het initiatief om de krachten te bundelen met andere Belgische clusters. Zo kunnen we samenwerkingen versterken, overleggen met onze buurlanden en samen meer wegen op het Europese beleid. Deze samenwerking is zo weer een meerwaarde voor Vlaanderen.”

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie: “België is altijd een land geweest dat een voortrekkersrol speelde op vlak van technologie. Deze expertise en onze koppositie zijn zowel nationaal als internationaal troeven. Ik wens deze nieuwe Raad veel succes en hoop dat hij de decarbonisatie van de industrieën in de verschillende regio's zal versnellen.”

Taken

Er zijn reeds verschillende thematische werkgroepen of "Tasks" opgericht. Deze zullen het kloppend hart van de Raad worden. Ze richten zich op:

  • het adviseren van de verschillende Belgische autoriteiten over belangrijke waterstofkwesties, zoals bvb het ontwikkelen van voorstellen over onderwerpen als waterstofcertificering
  • de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur in België
  • de profilering van onze bedrijven in binnen- en buitenland
  • opleiding en onderwijs rond waterstof

Afhankelijk van de behoeften van onze bedrijven kunnen nieuwe taken worden gecreëerd. Relevante sectorfederaties zoals essenscia, Agoria en FEBEG worden uitgenodigd om bij te dragen aan de Tasks.

Raad van Bestuur

Het bestuur van de Belgian Hydrogen Council wordt gevormd door acht bedrijven die de waterstofwaardeketen bestrijken. Deze bedrijven werden gekozen onder en door alle clusterleden en zullen de Raad de komende twee jaar vertegenwoordigen: ENGIE (productie), John Cockerill (technologie), Fluxys (infrastructuur), Port of Antwerp-Bruges (havens & import), ArcelorMittal (industrie), INEOS (industrie) Virya Energy (mobiliteit) en Sirris (onderzoek).

Board-logo.png 

WaterstofNet en Cluster Tweed coördineren de cluster.

WaterstofNet.jpg    Tweed.png

Meer info: www.belgianhydrogencouncil.be

Download hier het  Nederlandstalige, Franstalige of Engelstalige persbericht . 

 BHC.jpg

 De acht CEO's die de Board van de Council vormen, kwamen vandaag voor het eerst met het programmabureau samen in Brussel: Adwin Martens, Stefan Van Laer, Isabel François, (WaterstofNet), Cedric Osterrieth (ENGIE), Raphaël Tilot (John Cockerill), Raphaël De Winter (Fluxys), Tom Hautekiet (Port of Antwerp-Bruges), Philippe Alboort (ArcelorMittal Belgium), Wouter Bleukx (INEOS), Stephan Windels (Virya Energy), Pieter Jan Jordaens (Sirris), Cédric Brüll and Valère Counet (Cluster Tweed).