BatHyBuild-studie onderzoekt mogelijke rol van waterstof in residentiële toepassingen
5 mei 2020

BatHyBuild-studie onderzoekt mogelijke rol van waterstof in residentiële toepassingen

Waterstof is als energiedrager één van de oplossingen bij het koolstofneutraal maken van transport en de industrie, maar ook in de bebouwde omgeving kan waterstof mogelijk een rol spelen. 

De mogelijke toepassing van waterstof in gebouwen hangt sterk af van de specifieke omstandigheden in een land zoals het klimaat maar zeker ook de aanwezigheid van gasdistributie-infrastructuur.

Daarom hebben we vanuit de Waterstof Industrie Cluster (WIC)  het initiatief opgestart “BatHyBuild”, waarin we specifiek voor Vlaanderen uitzoeken of en hoe waterstof zou kunnen helpen om op een kosteneffectieve manier de warmte-en stroomvoorziening in gebouwen klimaatneutraal te maken.

Binnen onze cluster ontwikkelen verschillende bedrijven technologie voor waterstof in de bebouwde omgeving (boilers door Remeha, WKK door Van Wingen, thuisopslagsystemen door Solenco Power, waterstofpanelen door KU Leuven/COK-KAT).  De vraag is echter in welk type bebouwing en onder welke omstandigheden deze systemen best worden ingezet.  Ook de beheerders van de gasnetten (Fluvius en Fluxys) zijn vragende partij om na te gaan hoe die gasnetten in de toekomst kunnen verduurzaamd worden.

Rekening houdend met de kosten voor de bewoners en voor de maatschappij (incl. infrastructuur in de grond) zal waterstof in verschillende gebruikssituaties vergeleken worden met andere opties zoals warmtepompen en warmtenetten.  Er zal zowel gekeken worden naar het lokaal omzetten van groene stroom naar waterstof als naar scenario’s waarbij waterstof centraal wordt geproduceerd en verdeeld via het gasnet.

Er zullen een aantal concrete gebruikssituaties berekend worden, met variatie van verbruiksprofielen, aanwezige infrastructuur, isolatiegraad van huizen, type gebouw of wijk.   

Naast het onderzoeken van de lange termijn-opties voor waterstof, willen we ook kijken of er op korte termijn interessante test cases kunnen geïdentificeerd worden in Vlaanderen.

Het betreft hier een voorstudie die zal lopen tot einde 2020, uitgevoerd door Waterstofnet, KU Leuven (COK-KAT) en Fluvius. 

Een uitgebreide klankbordgroep, samengesteld uit de reeds vermelde clusterleden aangevuld met Colruyt en Tractebel, Ingenium en Viessmann en enkele organisaties zoals ODE, Flux50, Cogen Vlaanderen en Gas.be, zal input en feedback leveren tijdens de studie.