Agoria-FLAG en WaterstofNet gaan samenwerken aan waterstof in de luchtvaart
23 april 2021

Agoria-FLAG en WaterstofNet gaan samenwerken aan waterstof in de luchtvaart

Flemish Aerospace Group (Agoria-FLAG) en WaterstofNet slaan de handen in elkaar om samen te werken rond waterstoftoepassingen in de luchtvaart. De organisaties maken hun samenwerking vandaag bekend met een kick-off meeting. “Beide organisaties zijn complementair om nieuwe projecten in de luchtvaart maakindustrie rond waterstof mogelijk te maken”, stellen Luc Stultjens (FLAG) en Adwin Martens (WaterstofNet).

Agoria-FLAG en WaterstofNet lanceren hun samenwerking vandaag met een kick-off meeting met een voorstelling van beide organisaties en enkele gastsprekers die het thema van waterstof in de luchtvaart nader toelichten. “We hopen hiermee een vruchtbare samenwerking tussen de luchtvaart- en de waterstofindustrie af te trappen om projecten rond duurzame luchtvaart maximaal te kunnen ondersteunen in de toekomst,” stellen Stultjens en Martens.

Agoria is de Belgische federatie van de technologische industrie en beschikt, binnen Agoria Vlaanderen, over de bedrijfsgroep Flemish Aerospace Group (Agoria-FLAG). Die levert diverse diensten aan haar leden actief in en voor de luchtvaart-maakindustrie. WaterstofNet is dan weer een kennis- en samenwerkingsplatform rond waterstof dat, samen met industrie en overheden, projecten ontwikkelt en realiseert rond duurzame waterstof voor zero-emissie transport, energievoorziening en toepassing als feedstock in de industrie.

Luc Stultjens, Business Group Leader van Agoria-FLAG, ziet binnen de luchtvaartsector een groeiende interesse voor duurzame alternatieven. “Waterstof wordt meer en meer genoemd als lage of zero emissie aandrijving voor vliegtuigen in de toekomst. Vlaanderen herbergt heel wat bedrijven met knowhow in de sector. Door voorop te lopen in deze duurzame technologie, kunnen we hun positie verstevigen.”

Adwin Martens, directeur van WaterstofNet, onderschrijft de groeiende rol van waterstof in de luchtvaart. “Waterstof, in pure of afgeleide vorm, biedt mogelijk het enige alternatief voor een duurzame luchtvaart op lange termijn. Er dienen zich nog een aantal stevige uitdagingen aan op technologisch vlak, maar de richting is uitgezet. Vlaanderen kent verschillende ‘key players’ rond waterstoftechnologie die aan de weg timmeren. Ook luchthavens tonen interesse om met waterstof aan de slag te gaan.”

Vanuit die gedeelde vaststelling hebben Agoria-FLAG en WaterstofNet een samenwerkingsovereenkomst getekend om de handen in elkaar te slaan. De organisaties zullen maximaal kennis uitwisselen op het vlak van waterstof in de luchtvaartsector en samen ideeën en projecten rond de toepassing van waterstof in luchtvaart-maakindustrie ontwikkelen. Tientallen bedrijven met vestiging in Vlaanderen zijn lid van ofwel Agoria-FLAG en/of WaterstofNet en worden op die manier betrokken bij de samenwerking.

Meer info: www.agoria.be
Persbericht 

AGORIA_FLAG_CARRE_RVB.png            WaterstofNet.jpg