5 miljoen euro voor 'Rijden op waterstof'
24 januari 2010

5 miljoen euro voor 'Rijden op waterstof'

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat stelt vijf miljoen euro beschikbaar voor bedrijven die proeven doen met het gebruik van waterstof in het vervoer. Deze subsidie stimuleert de ontwikkeling en acceptatie van waterstoftechnologie in het vervoer.

Ondernemers kunnen gebruik maken van deze subsidie om projecten uit te voeren waarin waterstof een rol speelt in de energievoorziening en -overdracht in het vervoer. Ook voor doorontwikkeling van de toepasbaarheid van de techniek is subsidie beschikbaar. De aanvragen moeten betrekking hebben op de inzet van personen- en vrachtauto's, bussen en mobiele werktuigen.

De proeftuin 'Rijden op waterstof' is onderdeel van het programma Schoon en Zuinig. Het is een van de proeftuinen van de minister om nieuwe vormen van duurzame mobiliteit te stimuleren. Naast waterstof zijn er ook proeftuinen voor elektrisch en hybride rijden. Hiervoor is in totaal 10 miljoen euro beschikbaar. Voor nieuwe technieken die auto's zuiniger kunnen maken is het subsidieprogramma 'Auto van de Toekomst'. Hiervoor is 1,8 miljoen beschikbaar. Deze zijn bedoeld de ontwikkeling van technologieën en de daadwerkelijke toepassing ervan bij elkaar te brengen.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 maart 2010 bij SenterNovem. Het beschikbare budget wordt toegekend op basis van een tendersysteem. Meer informatie is beschikbaar op www.energievergelijk.nl/onderwerpen.