Roadmaps en studies WaterstofNet

Ambitieuze samenwerking tussen België-Nederland-Duitsland rond ontwikkeling van waterstof waardeketen
Green Octopus

2019 - ...

Green Octopus staat voor een ambitieuze samenwerking tussen grootschalige groene waterstofproducente, havens, gasbedrijven en grootschalige waterstof afnemers.

Vlaanderen en Nederland zijn ideaal gelegen en uitgerust voor grootschalige omzetting van offshore wind naar groen gas in de vorm van waterstof. Naast lokale productie van waterstof zal het ook noodzakelijk zijn om waterstof te gaan invoeren vanuit het buitenland. De havens in Vlaanderen en Nederland, die momenteel vooral gebaseerd zijn op het gebruik van fossiele brandstoffen, zullen bij de introductie van waterstof een belangrijke rol spelen. Enerzijds door het gebruik van waterstof om hun havenactiviteiten en die van de industrie te verduurzamen en anderzijds om de waterstof verder te transporteren. Om het transport van waterstof zo effciënt mogelijk te laten verlopen is het idee om een ‘waterstof-corridor’ te voorzien: een volledige fysische verbinding tussen Zeebrugge en Eemshaven. Deze corridor maakt gebruik van zowel bestaande aardgasleidingen als nieuw aan te leggen waterstofleidingen en zal de ruggengraat zijn voor een waterstofeconomie. Vlaanderen en Nederland hebben een aantal sterke technologiebedrijven die door samenwerking een unieke waardeketen voor waterstoftechnologie in Europa vormen.

Rol van WaterstofNet

WaterstofNet werkt het projectidee verder uit in direct overleg met bedrijven, overheden en Europa.

WaterstofNet zoekt samen met investerende partners naar een totale financiering van het programma met een tijdshorizon van 10 jaar.

Download de FACTSHEET van Green Octopus