Workshop rond vergunningen voor waterstof tankstations in Vlaanderen en Nederland

25 november 2019, 09:15 - 13:00
Workshop rond vergunningen voor waterstof tankstations in Vlaanderen en Nederland

Als onderdeel van het Interreg project Waterstofregio 2.0 worden waterstof tankstations ontwikkeld en gebouwd.
Een deel is reeds gerealiseerd en hierbij zijn concrete ervaringen opgedaan op het vlak van vergunningen.

Deze specifieke ervaringen en kennis rond vergunningen willen we delen. Met deze workshop willen we bovendien - naast de kennis opgedaan binnen het poject Waterstofregio 2.0 - ook andere expertise die hieromtent in Vlaanderen en Nederland bestaat bundelen.

Daarom hebben we - naast vertegenwoordigers van de bedrijven die binnen het het Waterstofregio 2.0 project een waterstof tankstation hebben ontwikkeld - ook twee gasten uitgenodigd die specifieke kennis hebben rond deze materie.
Kristof Custers (VITO) geeft een presentatie over de stand van zaken van de BBT-studie (Beste Beschikbare Technieken) die in Vlaanderen wordt uitgevoerd.
En Sander Lepelaar (Gemeente Den Haag) geeft een presentatie over de tussentijdse ervaringen met betrekking tot het nog te bouwen waterstof tankstation in Den Haag.

Bent u in uw dagelijkse werk bezig met vergunningen of bent u ondernemer met plannen op het gebied van waterstof?
Schrijf u dan vóór 8 november in voor deze workshop!

Agenda

9.15 uur

Bezoek en uitleg over waterstof tankstation WaterstofNet
Stefan Neis, WaterstofNet

10.00 uur

Inleiding meeting/info ivm project WaterstofRegio2.0.
Wouter van de Laak, WaterstofNet

10.10 uur

Ervaringen:
700 bar waterstof tankstation Halle
indoor dispensers
uitbreiding 350 bar
Angélique Vaneenooghe, Colruyt Group/Dats 24

10.30 uur

Ervaringen:
vergunning waterstof tankstation Breda & Arnhem
Marnix van Berkum, Pit Point

10.50 uur

Pauze

 11.10 uur

Ervaringen:
Mobiel waterstof tankstation
Uitbreiding waterstof tankstation Helmond
Resultaten studie Rijkswaterstaat Nederland
Stefan Neis, WaterstofNet

11.30 uur

Stand van zaken BBT studie Vlaanderen
Kristof Custers, VITO

11.50 uur

Leerervaringen tankstation Gemeente Den Haag
Sander Lepelaar, Gemeente Den Haag

12.10 uur

Lunch en netwerken 

13.00 uur

Einde

Hier vindt u een routebeschrijving

interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_Fund_RGB-1.jpg
EU-logo.gif