Umicore
13 januari 2020

Umicore

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Ze is gekend voor haar expertise in materiaalkunde, scheikunde en metallurgie. Umicore is gespecialiseerd in het ontwikkelen van katalysatoren, energie- en oppervlaktematerialen, en recycling van edelmetalen. Als toonaangevende leverancier van autokatalysatoren en homogene chemische katalysatoren heeft Umicore sinds het eind van de jaren 1980 katalysatoren ontwikkeld voor een ruim gamma van Polymer Electrolyte Membrane (PEM) brandstofcellen.

Meer info