TNO
20 januari 2020

TNO

TNO is de Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. Sinds 1932 is het onze taak om de juiste antwoorden te geven en om de juiste vragen te stellen. Zo werken we voor welzijn en welvaart. Voor vandaag en morgen. Door disciplines en domeinen te combineren kunnen we de meest complexe vragen aan, op weg naar een beter leven en een mooiere toekomst. Onze ruim 3400 professionals werken dagelijks aan onze missie en geven daar invulling aan via onze strategie. TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren. Zo versterken we op een duurzame manier de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving.

We werken met nationale en internationale partners aan de verduurzaming van de (chemische) industrie. We werken aan baanbrekende technologieën, zoals:

  • Power2Heat: omzetting van elektriciteit in warmte
  • Power2Hydrogen: productie van waterstof via innovatieve elektrolysers
  • Power2Fuels: omzetting van duurzame waterstof in brandstoffen
  • Power2Chemicals: indirecte thermochemische en directe elektrochemische conversie van water, CO2 en stikstof met behulp van elektriciteit naar chemicaliën
  • Photons2Chemicals: directe fotochemische conversie van water(stof) en CO2 met behulp van zonlicht naar chemicaliën en brandstoffen
  • Solar2Hydrogen: productie van groene waterstof via foto(elektro)chemische processen.

Ook onderzoeken we de economische haalbaarheid van deze oplossingen. Daarnaast zijn we betrokken bij grote projecten op het gebied van duurzame mobiliteit en logistiek.

Meer info