Port of Antwerp-Bruges
13 februari 2020

Port of Antwerp-Bruges

Het Havenbedrijf Antwerpen Brugge heeft een belangrijke rol in de dagelijkse werking van de haven. Met het oog op de toekomst werkt het Havenbedrijf aan de duurzame uitbouw en de vernieuwing van de haven. Waterstof is daar een wezenlijk onderdeel van zoals duidelijk blijkt uit de power to methanol ambities en de aangekondigde constructie van een sleepboot op waterstof.

Meer info