Geldof - Engicon
16 maart 2020

Geldof - Engicon

Geldof is een engineering fabricator/aannemer van 'geïntegreerde staaloplossingen' voor de opslag, behandeling en verwerking van bulk vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Het bedrijf heeft een sterke reputatie in de realisatie van opslagtankprojecten en onderhoudsdiensten, drukvaten en droge bulkopslag- en behandelingsinstallaties.
Geldof heeft een uitgebreide expertise opgebouwd in de koude en/of drukopslag van ammoniak, waterstof en CO2 en is ook actief in andere domeinen van duurzame energie zoals de opslag van biobrandstoffen en de behandeling van vaste biomassa.

Meer info