Fluxys
19 maart 2020

Fluxys

Fluxys is de Belgische gasnetbeheerder. De kernactiviteiten van Fluxys betreffen het transport van grote volumes aardgas naar grote industriële afnemers, elektriciteitscentrales die op gas werken, en naar de distributienetten. Daarnaast heeft het belangen in drie methaanterminals, o.a. in de haven van Zeebrugge. Fluxys bekijkt de rol van power-to-gas, enerzijds om zo het gas in hun netwerk te vergroenen en anderzijds om het gasnet als energiebuffer te kunnen inzetten in een energiesysteem  dat steunt op variabele hernieuwbare energie.

Meer info