Fluvius
21 maart 2020

Fluvius

Als netbedrijf bouwt en beheert Fluvius de distributienetten die elektriciteit, aardgas en warmte tot bij de eindgebruiker brengen. Ook openbare verlichting, telecommunicatie en riolering valt hier onder. Fluvius is geïnteresseerd in toepassingen rond injectie van waterstof in aardgasleidingen.

Meer info