De Vlaamse Waterweg
7 januari 2020

De Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg is een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid dat alle bevaarbare waterwegen in Vlaanderen beheert. De Vlaamse Waterweg wil het vervoer via de binnenvaart promoten en versterken, staat in voor het onderhoud en infrastructuurwerken langsheen de waterwegen, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. Het promoot eveneens duurzaamheid en kijkt daarbij naar alternatieve aandrijving en brandstoffen zoals waterstof via de vergroening van de binnenvaart (demoproject eigen vaartuig en het realiseren van vergroening bij de Belgische vloot van zelfstandige binnenvaartondernemers), het onderzoek naar een mogelijk aanbod van waterstof of multipurpose energiehubs gelegen langsheen de waterwegen en het wegwerken van hiaten in de bestaande wetgeving.

Meer info