Blue Gate Antwerp
16 april 2020

Blue Gate Antwerp

Blue Gate Antwerp is een toonaangevend publiek-privaat project dat de gesaneerde terreinen op de Petroleum Zuid site een nieuwe invulling wil geven als klimaatneutraal bedrijventerrein. De bedrijven die zich hier vestigen engageren zich voor een eco-effectieve industrie waarbij ze hetzelfde kwalitatieve eindproduct produceren en daarbij hun grondstoffenverbruik reduceren. Op het vlak van waterstof kijken ze naar de transitie van de bestaande op- en overslag van petroleum en wil men een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de realisatie van een waterstofhub.

Meer info