Over waterstof

In internationale toekomstverkenningen wordt een belangrijke rol toegedicht aan waterstof als energiedrager. Waterstof, mits duurzaam aangemaakt, biedt perspectieven op diverse domeinen. Minder emissies, geen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en tegelijkertijd high-tech ontwikkeling en hoogwaardige werkgelegenheid.

KRACHTIG LICHTGEWICHT

Waterstof

  • Is het lichtste element op aarde, 14 keer lichter dan lucht. 1 Nm³ waterstofgas weegt 90 gram
  • Is een kleurloos, reukloos, niet giftig gas
  • Is geen energiebron, maar een energiedrager
  • Kan worden geproduceerd uit een brede waaier aan bronnen
  • Heeft in kleine volumes (gecomprimeerd) grote capaciteit voor de opslag van energie
  • Wordt in voertuigen gasvormig onder druk (350/700 bar)


DUURZAME ENERGIEDRAGER

De duurzaamheid van waterstof is afhankelijk van de productiewijze. In de industrie wordt jaarlijks nu al 500 miljard m3 waterstof als grondstof in processen gebruikt. Deze waterstof is echter voornamelijk geproduceerd vanuit aardgas (reforming).

Duurzaam geproduceerde waterstof is aangemaakt via elektrolyse uit wind of zonne-energie.

WaterstofNet focust op projecten met duurzaam geproduceerde waterstof of waterstof uit reststromen.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

ZERO-EMISSIE TRANSPORT

Voertuigen op waterstof zijn zero-emissie en stil. De actieradius en tanksnelheid zijn vergelijkbaar met die van voertuigen op traditionele brandstof. Waterstof wordt toegepast in bussen, heftrucks, vuilniswagens, vaartuigen en auto’s.

ENERGIEOPSLAG

Waterstof leent zich met zijn relatief lage specifieke gewicht en hoge energiedichtheid uitstekend voor de opslag van energie.

Piekproductie van duurzame vormen van energiewinning, zoals zonne- en windenergie, levert problemen op voor de werking en stabiliteit van het elektriciteitsnet. Door overtollige duurzame energie om te zetten naar waterstof, creëert men een energiebuffer en netstabilisator. De geproduceerde waterstof kan worden ingezet in transporttoepassingen of, in periodes van schaarste, weer worden omgezet naar elektriciteit. De waterstof kan ook worden geïnjecteerd in het aardgasnet (power-to-gas) of als basis dienen voor chemische producten (power-to-chemicals).