5 WATERSTOFBUSSEN IN ANTWERPEN
ONTWIKKELING WEBSITE WATERSTOFBUSSEN IN EUROPA www.fuelcellbuses.eu
HighVLOCity

Het Europese project HighVLOcity omvat de demonstratie van 14 brandstofcelbussen in 4 waterstofregio’s (Antwerpen, San Remo, Aberdeen en Groningen). In Antwerpen rijden sinds de zomer van 2015 vijf bussen van Van Hool, geëxploiteerd door De Lijn.

  • Antwerpen : 5 bussen van Van Hool worden geëxploiteerd door De Lijn. In eerste instantie tanken de bussen restwaterstof bij Solvay. Het tankstation wordt daarna door PitPoint verplaatst naar de busdepot in Antwerpen en ook verder uitgebaat PitPoint (verplaatsing gepland Q2 2018)
  • San Remo : 3 bussen van Van Hool worden geëxploiteerd door Riviera Transporti , waarbij de waterstofbussen als alternatief vergeleken worden met het bestaande trolleybusnetwerk
  • Groningen: 2 bussen van Van Hool worden geëxploiteerd door QBuzz 
  • Aberdeen : 4 bussen van Van Hool worden geëxploiteerd door Aberdeen City Coach, waarbij de waterstofbussen gevoed worden met waterstof, geproduceerd via elektrolyse uit windenergie

WaterstofNet heeft binnen het project een website uitgewerkt rond brandstofcelbussen in Europa
www.fuelcellbuses.eu.  Verder volgt WaterstofNet de prestaties van de bussen in Antwerpen nauw op en is het mee verantwoordelijk voor de communicatie.

fuelcellbuses-mock-up.png

Bussen in Antwerpen:

Bus Van Hool / 13 meter
Actieradius tot 400 km
Aandrijflijn Brandstofcel
Waterstofopslag 40 kg