8o auto’s op waterstof in de Benelux
H2BeNeLux

H2BeNeLux is goedgekeurd binnen het Europese programma ‘Connecting Europe Facility (CEF) - Transport Sector’.
Met cofinanciering vanuit:

• De Nederlandse overheid (ministerie EZ en ministerie I&M)
• De Vlaamse overheid
• De Waalse overheid
• De Luxemburgse overheid

In H2BeNeLux worden 8 waterstoftankstations gebouwd: 4 in Nederland, 3 in België (2 in Vlaanderen en in 1 in Wallonië) en 1 in Luxemburg (zie pagina 15) bij infrastructuur).

Bij elk waterstoftankstation zullen 10 auto’s op waterstof ingezet worden, zodat op de 8 plaatsen in de Benelux een proeftuin rond waterstof wordt opgericht.

Rol van WaterstofNet
WaterstofNet heeft het projectidee H2BeNeLux ontwikkeld en ingediend bij Europa. Tijdens de uitvoering van H2BeNeLux is WaterstofNet coördinator van het project en organiseert het de inhoudelijke en financiële rapportering en de communicatie van het project.