Waterstofoepassingen 

Milieudoelstelling 20 20 20 Europa ambieert een drastische reductie van broeikasgassen tegen 2050 (vermindering met 80 %). Om deze reductie te realiseren zijn er verschillende doelstellingen geformuleerd voor 2020, 2030 en 2050. Zo is er de gekende de ’20 20 20’ doelstelling, nl.:
• 20 % reductie in broeikasgassen (t.o.v. 1990),
• 20 % minder energieverbruik,
• 20 % aandeel van hernieuwbare energie in de totale energieconsumptie,
• specifiek voor transport moet ook 10 % van het energieverbruik hernieuwbaar zijn.
Waterstof kan hierbij een belangrijke rol spelen, op vlak van zero-emissie transport en energieopslag.

Zero-emissie transport

Voertuigen op waterstof zijn zero-emissie en stil. De actieradius en tanksnelheid zijn vergelijkbaar met die
van voertuigen op traditionele brandstof. Waterstof wordt toegepast in bussen, heftrucks, vuilniswagens,
vaartuigen en auto’s.

Energieopslag

Waterstof leent zich met zijn relatief lage specifieke gewicht en hoge energiedichtheid uitstekend voor de
opslag van grote hoeveelheden energie. Piekproductie van duurzame vormen van energiewinning, zoals zonen
windenergie, levert problemen op voor de werking en stabiliteit van het elektriciteitsnet. Door overtollige
duurzame energie om te zetten naar waterstof, creëert men een energiebuffer en netstabilisator. De geproduceerde waterstof kan worden ingezet in transporttoepassingen of, in periodes van schaarste, weer
worden omgezet naar elektriciteit. De waterstof kan ook worden geïnjecteerd in het aardgasnet (powerto-
gas) of als basis dienen voor chemische producten (power-to-chemicals).

 

PROJECTEN WATERSTOFNET

zero-emissie tranpsort

Heftrucks
Heavy-duty
Openbaar vervoer
Auto's
Maritiem

Energie-opslag
Energie-opslag
Electriciteitsproductie