Toepassingen

Waterstof scoort op vlak van emissies beter dan fossiele brandstoffen en op vlak van snelheid van tanken en actieradius beter dan batterij-elektrische toepassingen.

De mobiliteitstoepassingen waarbij waterstof momenteel wordt geïntroduceerd zijn ondermeer

  • Heftrucks : in de Verenigde Staten zijn meer dan 5000 heftrucks operationeel
  • Bussen : Wereldwijd rijden circa 100 bussen op waterstof
  • Personenauto’s: Wereldwijd rijden enkele honderden personenauto’s op waterstof
  • Vrachtwagens : De eerste vrachtwagens op waterstof worden getest
  • Vaartuigen : De eerste vaartuigen op waterstof worden getest

Waterstof leent zich bovendien - met zijn relatief lage specifieke gewicht en hoge energie-dichtheid -uitstekend voor de opslag van energie.

Piekproductie van duurzame vormen van energiewinning, zoals zonne- en windenergie, levert problemen op voor de werking en stabiliteit van het elektriciteitsnet. Door overtollige duurzame energie om te zetten naar waterstof, creëert men een energiebuffer en netstabilisator.
De geproduceerde waterstof, kan gebruikt worden voor transporttoepassingen maar ook, bvb in periodes van schaarste, weer worden omgezet naar elektriciteit.

PROJECTEN WATERSTOFNET

Heftrucks
Heavy-duty
Openbaar vervoer
Auto's
Maritiem
Energie-opslag
Electriciteitsproductie