Slim batterij en waterstof geïntegreerd energieopslagsysteem voor zonne-energie
Sunshine

2017 - 2018

Sunshine staat voor ‘SUN-based Smart battery and Hydrogen Integrated Novel Energy-concept’.
Binnen deze haalbaarheidsstudie - die gesteund wordt door VLAIO en gefaciliteerd door de speerpuntcluster Energie Flux50 - is de technische en economische haalbaarheid onderzocht van ‘hybride’ energieopslag (batterij en waterstof) bij het zonnepark Terranova Solar in Zelzate. Doel is om meerwaarde te creëren voor de geproduceerde elektriciteit.

Mogelijke valorisatiepaden zijn het produceren en verkopen van waterstof voor o.a. zero-emissie transporttoepassingen en ondersteunende diensten voor het elektriciteitsnet.

Het vervolg van deze haalbaarheidsstudie is het bouwen van een demonstrator op de Terranova Site. Een consortium is daarvoor gevormd.

Rol van WaterstofNet
WaterstofNet heeft dit projectvoorstel uitgewerkt binnen de Power-to-Gas cluster en
heeft de marktexploratie voor het waterstof gecoördineerd.