Uitrol voor tankinfrastructuur in België (H2Mobility Belgium)

H2-Mobility-Belgium_Def_Logo.jpg

Binnen het Europese HIT2 project werkt WaterstofNet een roadmap voor waterstofinfrastructuur voor personenauto's in België uit.

HIT-2-Corridors (juni 2014 - december 2015)

Een aantal regio's en steden in Europa (hotspots) zijn betrokken geweest bij pilootprojecten ivm het inzetten van brandstofcelauto's. Ze deden hierbij ervaring op in verband met de technische vereisten voor het  inzetten van waterstofauto's en de nodige uitrol van waterstofinfrastructuur. Grote stappen zijn gezet op vlak van regelgeving en technische harmonisatie en de betrokkenheid van de industrie en dienstverleners.

Rekening houdend met de aankondiging van de eerste serieproducties en roll-out van de brandstofcelauto is de nood ontstaan om deze hotspots, ontwikkeld in vroegere en huidige Europese Framework programma's, met mekaar te verbinden en te versterken.

Het doel van HIT-2 Corridors is om een geharmoniseerd netwerk voor waterstofinfrastructuur uit te werken voor 2 TEN-T belangrijke transport routes (Noordzee - Baltische Zee corridor en Scandinavische-Middellandse zee corridor).

Concreet betekent dit dat

  • roadmaps worden uitgewerkt voor waterstofinfratsructuur in Finland, Polen, België en Riga
  • bijkomende waterstoftankstations worden gebouwd in Stockholm, Gotheborg en Voikoski
  • strategische analyses worden gemaakt om de waterstofcorridors te intergeren en op mekaar af te stemmen

H2Mobility Belgium (juni 2014-december 2015)

Samen met de Université Catholoique de Louvain (UCL), industriële partners en overheid heeft WaterstofNet een roadmap voor waterstofinfrastructuur voor personenauto's in België uitegwerkt.

Download de roadmap hier.

Combinatielogo_VLAIO.jpg

nl_tentea_beneficiaries_logo4.png