Webinar ontwikkelingen rond waterstof in Nederlands Limburg

8 juli 2021, 10:00 - 12:00
Webinar ontwikkelingen rond waterstof in Nederlands Limburg

Workshop in kader van Interreg-project Waterstofregio 2.0

Waterstof is hot! De ontwikkelingen op vlak van waterstof staan niet stil! Ook Nederlands Limburg werkt aan de ‘waterstofweg’ naar een duurzame toekomst!  Er gebeurt heel wat op het vlak van waterstofontwikkelingen.

Tijdens deze webinar, die wordt georganiseerd in kader van het Interreg project Waterstofregio 2.0, presenteren wij u de stand van zaken van een aantal van deze ontwikkelingen. En we kijken ook even mee naar initiatieven over de grens.

U komt meer te weten over de resultaten van het Waterstofregio 2.0 project en de waterstofinitiatieven van de provincie Limburg (Nl), de waterstofcoalitie Limburg (Nl), Chemelot (Nl), NProxx (Nl), POM Limburg (Be) en NRW Wasserstoff (DE).

Agenda

10.00 uur  Welkom Martijn Valk, Provincie Limburg
10.05 uur  Waterstofregio 2.0: Doelstellingen, realisaties en lessons learned Stefan Neis, WaterstofNet
10.20 uur De waterstofagenda en -doelstellingen van de provincie Limburg Stef Moonen, Provincie Limburg (Nl)
10.40 uur

Initiatieven Waterstofcoalitie Limburg + rondvraag interesseveld deelnemers Jacques Mikx, Waterstofcoalitie Limburg
11.00 uur Waterstof bij Chemelot (DSM) Reinier Grimbergen, TNO
11.20 uur Waterstofplannen in Belgisch Limburg Rob Cornellissen, POM Limburg
11.40 uur Hydrogen in NordRhein-Westphale (Eng) Thomas Kattenstein, EnergieAgentur.NRW
12.00 uur   Waterstoftanks en – opslag Johannes Lorenz, NProxx
12.20 uur Afsluiting  

Schrijf hier in!

flag_yellow_high.jpg    interreg_Vlaanderen-Nederland_PANTONE.jpg