BUS MET BRANDSTOFCEL ALS RANGE-EXTENDER

Binnen het Interreg project ‘Waterstofregio Vlaanderen - Zuid-Nederland’ is een 12 meter lange bus uitgerust met een brandstofcel op waterstof, als range-extender.

Hierbij is de waterstofaanpassing in een innovatief modulair concept ontwikkeld, gebruik makend van Europese technologie. De modulaire opzet biedt interessante mogelijkheden op het vlak van inwisselbaarheid met andere aandrijftechnologieën, standaardisatie en te ontwikkelen uitrol van tankinfrastructuur.

De bus tankt waterstof bij het waterstoftankstation van WaterstofNet op de Automotive Campus in Helmond en wordt ingezet in een testprogramma.


Bus VDL, Citea / 12 meter
Actieradius tot 300 km
Aandrijflijn Brandstofcel, batterijen
Waterstofopslag 25 kg