Bus met range extender op waterstof
Waterstofregio Vlaanderen - Zuid-Nederland

Binnen het project Waterstofregio Vlaanderen - Zuid-Nederland heeft VDL een bus uitgerust met een range-extender op waterstof. De bus tankte bij het waterstoftankstation in Helmond en is in deze regio ook gedemonstreerd. Op basis van deze testen is het range-extender concept door VDL verder uitgewerkt.

Rol van WaterstofNet
Tijdens de demonstraties heeft de bus getankt bij het tankstation van WaterstofNet in Helmond. 

 interreg-vlaanderen-nederland.jpg