Mobiel waterstoftankstation
Waterstofregio 2.0

interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_web-2.jpg
Uit contacten met mogelijke eindgebruikers van voertuigen op waterstof bleek dat deze eindgebruikers eerst graag ‘hands-on’ ervaring opdoen met het gebruik van waterstof.

Om op deze vraag te kunnen ingaan heeft WaterstofNet in het kader van het project ‘Waterstofregio 2.0’ een mobiel waterstofvulpunt aangekocht. Op deze manier kunnen bij meerdere geïnteresseerde eindgebruikers kortlopende demonstraties worden gefaciliteerd.

Rol van WaterstofNet
WaterstofNet neemt de organisatie van demonstratieprojecten op vlak locatie, instructie eindgebruikers, vergunningen, rapportering en communicatie op zich.