Maritiem

In een internationale context waarin energie-efficiëntie en koolstofarme logistiek de maritieme agenda domineren, worden de scheepvaartsector, de havens en hun leveranciers uitgenodigd om te investeren in koolstofarme scheepvaarttechnologieën en aangepaste bevoorradingsstations.

Waterstof is één van de mogelijke alternatieven.

Projecten

Vaartuigen op waterstof en waterstofbunkering in havens
ISHY

Binnen het Interreg-project ‘Waterstofregio Vlaanderen - Zuid-Nederland’ is een
sloep, die initieel was uitgerust met een elektrische aandrijving met batterijen, uitgebreid
met een brandstofcel en waterstoftanks.

Sloep op waterstof
Waterstofregio Vlaanderen - Zuid-Nederland