Energieopslag

De steeds toenemende inzet van groene elektriciteit (wind en zon) maakt dat het aanbod van elektriciteit een zeer sterk fluctuerend patroon kent. Om het aanbod af te stemmen met de vraag naar elektriciteit wordt tijdelijke opslag van elektriciteit steeds belangrijker.

Daar waar beperkte hoeveelheden elektriciteit in beperkte tijd eenvoudig opgeslagen kunnen worden in batterijen, is dit voor grote hoeveelheden elektriciteit gedurende lange tijd veel moeilijker. Voor deze laatste problematiek kan de groene elektriciteit omgezet worden naar waterstof (‘power to gas’), waarbij de waterstof in diverse toepassingen benut kan worden (mobiliteit, elektriciteit, chemische stoffen).

Projecten WaterstofNet

Waterstof in smart grid omgeving

Waterstof als opslagmedium (power-to-gas)