Openbaar vervoer

Overheden, industrie en burgers streven naar schoon en stil openbaar busvervoer. Bussen op waterstof voldoen aan die criteria. Ze rijden schoon en stil en de actieradius en tanksnelheid zijn gelijk aan deze van bussen die rijden op traditionele brandstoffen.

WaterstofNet heeft mee projecten geïnitieerd, die aansluiten bij de ambitie om het openbaar busvervoer in de nabije toekomst zero-emissie te laten rijden en is ook mee actief in de uitvoering ervan.

WaterstofNet ontwikkelde de website fuelcellbuses.eu met info over waterstofbussen in Europa.

Projecten:

Ontwikkeling website waterstofbussen in Europa (HighVLOCity)

Ombouw bus naar waterstof (Waterstofregio Vlaanderen-Zuid-Nederland)