De transportsector heeft grote belangstelling voor zero-emissie voertuigen. Een vrachtwagen op waterstof is zero-emissie, heeft een grote actieradius en is een ideale oplossing om klanten in stadscentra op een stille en zero-emissie manier te bevoorraden.

Vuilniswagens worden vooral in dichtbevolkte stedelijke gebieden gebruikt, waar strenge criteria gelden ten aanzien van uitstoot en milieunormen. Vuilniswagens op waterstof zijn dus ook een goed alternatief in de transitie naar schonere steden.

Projecten:

Vuilniwagens

Vuilniswagen bij E-trucks
Demonstratie 2 vuilniswagens in 10 Europese steden (Life 'N Grab Hy)
Demonstratie van 15 vuilniswagens in 8 regio's in Europa (Revive)
Demonstratie van zes vuiniswagens in Nederland (H2RenT)

Vrachtwagens

1000 vrachtwagens op de as Vlaanderen/Nederland/West-Duitsland (HyTrucks)
Ontwikkeling en demonstratie vrachtwagen op waterstof in (Waterstofregio 2.0)
Demonstratie van een 28 ton truck op 6 locaties in 4 Europese landen (H2-Share)