Wat doet WaterstofNet?

WaterstofNet ontwikkelt en realiseert - samen met industrie en overheden - projecten en roadmaps rond duurzame waterstof voor zero-emissie transport en energieopslag. Focus ligt op Vlaanderen en Nederland.

Kerntaken WaterstofNet:

Kerntaken-WN.jpg

En verder:

- Faciliteert samenwerking tussen industrie, beleid, onderzoeks- en onderwijswereld

- Communiceert met beleidsmakers, stakeholders en het brede publiek over waterstof

- Is partner in Europese projecten rond waterstof, zoals HighVLOcity, 3Emotion, H2Share, Revive, H2BeNeLux, H2Haul, ISHY, ...

- Werkt samen met andere Europese waterstofregio’s