Kerntaken WaterstofNet

  • Ontwikkelt en realiseert duurzame waterstofprojecten

  • Coördineert de Vlaamse bedrijvencluster 'Power-to-Gas' (IBN)
  • Stelt roadmaps op voor infrastructuur voor tankstations (H2mobility) en energieopslag (power-to-gas)

  • Ontwikkelt en coördineert industriële ecosystemen rond waterstof

  • Faciliteert samenwerking tussen industrie, beleid, onderzoeks- en onderwijswereld

  • Communiceert met beleidsmakers, stakeholders en het brede publiek over waterstof

  • Is partner in Europese projecten rond waterstof, zoals HighVLOcity, Don Quichote, 3Emotion, H2Share, Revive, ...

  • Werkt samen met andere Europese waterstofregio’s

  • Is actief in internationale netwerken rond waterstof (IEA)