5 WATERSTOFBUSSEN IN ANTWERPEN

Het Europese project HighVLOcity omvat de demonstratie van 14 brandstofcelbussen in 3 waterstofregio’s (Antwerpen, San Remo en Aberdeen). In Antwerpen rijden sinds de zomer van 2015 vijf bussen van Van Hool, geëxploiteerd door De Lijn.

  • Antwerpen : 5 bussen van Van Hool worden geexploiteerd door De Lijn en tanken restwaterstof bij Solvay. 
  • San Remo : 5 bussen van Van Hool worden geexploiteerd door Riviera Transporti , waarbij de waterstofbussen als alternatief vergeleken worden met het bestaande trolleybusnetwerk
  • Aberdeen : 4 bussen van Van Hool worden geexploiteerd door Aberdeen City Coach, waarbij de waterstofbussen gevoed worden met waterstof, geproduceerd via elektrolyse uit windenergie

WaterstofNet werkt binnen het project een website uit rond brandstofcelbussen in Europa.

Bus Van Hool / 13 meter
Actieradius tot 400 km
Aandrijflijn Brandstofcel
Waterstofopslag 40 kg